20 Mart 2010 Tarihli ve 27527 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelikte ((AT) 715/2007) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

—   Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/1 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2003/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/2 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/17 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/3 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/4 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/5 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/6 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/7 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/8 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2000/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/9 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2003/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/10 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2004/38 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/11 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/12 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/13 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2000/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/17 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2000/31 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/18 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri