19 Mart 2010 Tarihli ve 27526 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/236    Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2010/237    Elazığ İli, Karakoçan ve Kovancılar İlçeleri ile Köylerinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Zarara Uğrayan Köylülere Büyükbaş ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar

2010/238    Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Milli Eğitim, Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçilerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Sakarya Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—   Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

—   Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/29)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/118, K: 2009/107 Sayılı Kararı (21/5/1986 Tarihli ve 3289 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/3/2004 Tarihli ve 5105 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/166, K: 2009/113 Sayılı Kararı (25/2/1954 Tarihli ve 6283 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/16, K: 2009/139 Sayılı Kararı (22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1999 Tarihli ve 4415 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/13, K: 2009/141 Sayılı Kararı (6/1/2005 Tarihli ve 5283 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/89, K: 2010/3 Sayılı Kararı (11/2/1964 Tarihli ve 403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2383 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/36, K: 2010/6 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/11/1988 Tarihli ve 3494, 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/62, K: 2010/7 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/11/1988 Tarihli ve 3494, 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/94, K: 2010/13 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri