18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    17 Mart 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-3684

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 12/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-3424 sayılı yazımız.

                         b) 12/3/2010 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-93-165 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mart 2010 tarihinden itibaren Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun’a giden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 17 Mart 2010 tarihinden itibaren Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          17 Mart 2010

      B.01.0.KKB.01-06-100-176

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 12/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3424 sayılı yazınız.

                         b) 12/3/2010 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-93-165 sayılı yazımız.

                         c) 17/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3684 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mart 2010 tarihinden itibaren Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun’a giden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığından, 17 Mart 2010 tarihinden itibaren Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI