18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    17 Mart 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-3683

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 12/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-3423 sayılı yazımız.

                         b) 12/3/2010 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-92-164 sayılı yazınız.

             “Yüksek Düzeyli E-Sağlık 2010” konulu konferansa katılmak üzere; 14 Mart 2010 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ program değişikliği nedeniyle İspanya’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          17 Mart 2010

      B.01.0.KKB.01-06/C-3-175

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 12/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3423 sayılı yazınız.

                         b) 12/3/2010 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-92-164 sayılı yazımız.

                         c) 17/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3683 sayılı yazınız.

             “Yüksek Düzeyli E-Sağlık 2010” konulu konferansa katılmak üzere, 14 Mart 2010 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın program değişikliği nedeniyle İspanya’ya gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.                          

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI