18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    17 Mart 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-3722

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Mart 2010 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          17 Mart 2010

      B.01.0.KKB.01-06-101-177

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 17/3/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3722 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mart 2010 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI