18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

YÖNETMELİK

             Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU  EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin  11 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Yaz okulunda her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Uzaktan eğitim programları hariç, yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersten daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2007

26400

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2008

26931