18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

TBMM KARARI

KAYIP ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOCUKLARIN MAĞDUR OLDUĞU

SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN

BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

             Karar No: 960                                                                                                  Karar Tarihi: 10/03/2010

             Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 10/03/2010 tarihli 71 inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikleri için aynı tarihteki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

             Başkan                     Halide İNCEKARA                                    İstanbul                           AK Parti

             Başkanvekili             Necdet ÜNÜVAR                                       Adana                              AK Parti

             Sözcü                       Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY                 Mardin                            AK Parti

             Katip                        Mehmet Emin EKMEN                              Batman                            AK Parti

             Üye                          İlknur İNCEÖZ                                           Aksaray                          AK Parti

             Üye                          Aşkın ASAN                                               Ankara                            AK Parti

             Üye                          Ali KOYUNCU                                          Bursa                               AK Parti

             Üye                          Ahmet BUKAN                                          Çankırı                            MHP

             Üye                          Akif EKİCİ                                                  Gaziantep                       CHP

             Üye                          Süleyman Turan ÇİRKİN                           Hatay                              MHP

             Üye                          Mehmet SEVİGEN                                     İstanbul                           CHP

             Üye                          Canan ARITMAN                                      İzmir                               CHP

             Üye                          Ahmet ÖKSÜZKAYA                               Kayseri                           AK Parti

             Üye                          Çağla AKTEMUR ÖZYAVUZ                  Şanlıurfa                          AK Parti

             Üye                          Sevahir BAYINDIR                                    Şırnak                              BDP

             Üye                          Kerem ALTUN                                           Van                                  AK Parti