5 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27512

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendinde yer alan “kontör,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ş) bendinde yer alan “kontör miktarı,” ibaresi “TL-Kr tutarı,” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik;

             a) sadece kontörlü kart kullanılan ankesörlü telefon uygulamaları bakımından 1/1/2011 tarihinde,

             b) diğer kontör uygulamaları bakımından ise 1/4/2010 tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2009

27241