4 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27511

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/117

             Ekli “Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 75 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                Abdullah GÜL

                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           H. YAZICI                                   B. ARINÇ                              A. BABACAN                                S. A. KAVAF

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                      Devlet Bakanı V.

 

           H. YAZICI                                   M. DEMİR                                C. YILMAZ                                     F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı V.                              Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                 S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                                E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                              N. ÇUBUKÇU                                 V. EROĞLU

     Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskân Bakanı                 Sağlık Bakanı V.                           Ulaştırma Bakanı V.

 

         M. M. EKER                                Ö. DİNÇER                               Ö. DİNÇER                                    T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                              V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                             Çevre ve Orman Bakanı