4 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27511

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/106

             1 – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzman Yardımcısı Muhammet Fatih YILDIRIM’ın atanması, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 33 üncü maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Dr. Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/61

             1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. H. Mehmet AKIN’ın atanması,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/107

             1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müsteşar Yardımcısı (27508) Mustafa KÖKÇAM’ın atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/108

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine;

                - Büyükelçi Selahattin ALPAR’ın,

                - Büyükelçi Fevzi Süphan ERKULA’nın,

                - Büyükelçi Mehmet Kemal ASYA’nın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/109

             1 – Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Erdoğan SÜLAYMANİYE’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/110

             1 – Açık bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Fuad GÜMÜŞ’ün atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/111

             1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Mürsel Ali KAPLAN’ın atanması, 5000 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/112

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Muş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Yusuf HIZAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/117

             1 – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Gani AYGÜN’ün yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/118

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğüne Başmüfettiş Bayram TEK’in atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/119

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına Erdal ÇALIKOĞLU’nun atanması,

             657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/120

             1 – Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mustafa AKTAŞ’ın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/121

             1 – Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Ziya COŞAR’ın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                        3/3/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı