2 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27509

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/157

             Ekli “Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5350 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                      B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                     M. DEMİR                              M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                    S. A. KAVAF                                  C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

           E. GÜNAY                                   B. ATALAY                               A. DAVUTOĞLU                             A. BABACAN

Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                                    R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı                    Bayındırlık ve İskân Bakanı                        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                                   Ö. DİNÇER                                    N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                                       V. EROĞLU

                          Kültür ve Turizm Bakanı                                                                       Çevre ve Orman Bakanı