28 Şubat 2010 Tarihli ve 27507 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/97           İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri