26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/118

             Ekli “Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması ile Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 3/2/2010 tarihli ve 61 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

          H. YAZICI                                B. ARINÇ                             A. BABACAN                          S. A. KAVAF

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.

          H. YAZICI                               M. DEMİR                              C. YILMAZ                               F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                      Devlet Bakanı V.                       Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                               E. BAĞIŞ                                M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                            N. ÇUBUKÇU                           V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı              Sağlık Bakanı V.                    Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              Ö. DİNÇER                              T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

Kararın ekini görmek için tıklayınız