25 Şubat 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27504

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

             28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

             1/1/2010 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

                                                                                                     1/1/2010 tarihinden itibaren

             1980              yılı           sözleşmeleri için                                                                                  103987,47

             1981              yılı          sözleşmeleri için                                                                              71591,14

             1982              yılı           sözleşmeleri için                                                                                  47853,13

             1983              yılı          sözleşmeleri için                                                                              38065,70

             1984              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     30804,97

             1984              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                26313,09

             1985              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     19993,98

             1985              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                18090,01

             1986              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     14455,37

             1986              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                13017,45

             1987              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     10405,25

             1987              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                9019,83

             1988              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     6886,80

             1988              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                5672,43

             1989              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     4451,51

             1989              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                2311,08

             1990              1.             dönemi sözleşmeleri için                                                                     1898,85

             1990              2.             dönemi sözleşmeleri için                                                                1507,20

             1991              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                                 1236,42

             1991              2.             dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için                        931,76

             1991              3.             dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için                                 866,24

             1992              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                         653,82

             1992              2.             dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için                              538,94

             1993              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                         406,11

             1993              2.             dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için                               326,19

             1993              3.             dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için                            295,70

             1994              1.             dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için                                     241,84

             1994              2.             dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için                        214,90

             1994              3.             dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için                               210,32

             1994              4.             dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için                            203,06

             1995              1.             dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için                                     176,67

             1995              2.             dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için                            166,37

             1995              3.             dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için                                102,61

             1995              4.             dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve

             1996              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                         69,70

             1996              2.             dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için                              47,17

             1997              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                         26,79

             1997              2.             dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için                              19,96

             1998              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                         15,09

             1998              2.             dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için                               12,55

             1998              3.             dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için                              11,32

             1999              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                                 8,72

             1999              2.             dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için                      7,32

             2000              1.             dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için                                   6,41

             2000              2.             dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için                    5,88

             2000              3.             dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için                              5,49

             2000              4.             dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için                        5,17

             2001              1.             dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için                                    4,72

             2001              2.             dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için                          4,61

             2001              3.             dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için                             4,15

             2001              4.             dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için                  3,98

             2001              5.             dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için                               3,82

             2001              6.             dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için                            3,63

             2001              7.             dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için                                 3,45

             2001              8.             dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için                        3,25

             2001              9.             dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için                                3,10

             2002              1.             dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için                              2,84

             2002              2.             dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için                                 2,31

             2002              3.             dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için                     2,22

             2002              4.             dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için                             2,10

             2002              5.             dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için                            2,03

             2003              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                                 1,86

             2003              2.             dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için                      1,84

             2004              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                                 1,71

             2004              2.             dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için                      1,65

             2005              1.             dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için                                1,59

             2005              2.             dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için                     1,48

             2006              1.             dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için                                1,45

             2006              2.             dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için                     1,39

             2007              1.             dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için                                1,33

             2007              2.             dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için                     1,29

             2008              1.             dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için                                1,25

             2008              2.             dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için                   1,17

             2008              3.             dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için                             1,12

             2009              1.             dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için                         1,08

             2009              2.             dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için                              1,03

             2010              1.             dönemi (1 Ocak -                 ) sözleşmeleri için                             1,00

             Olarak tespit edilmiştir.

             Tebliğ olunur.