30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/29

             Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 18/12/2009 tarihli ve 62464 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

4/1/2010 TARİHLİ VE 2010/29 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

SIRA NO

İLİ

MERKEZİ

BİRLİĞİN ADI

1

AFYONKARAHISAR

Afyonkarahisar İli Merkezi

Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi Hizmet Birliği (ÖGEHİB)

2

ANKARA

Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi

Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği (ŞOSUB)

3

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane İli Köse İlçesi

Köse Barajı Sulama Birliği

4

MALATYA

Malatya İli Darende İlçesi

Darende-Gökpınar Sulama Birliği

5

ŞANLIURFA

Şanlıurfa İli Merkezi

Şanlıurfa İli Merkez Akziyaret Grubu İçme Suyu Bakım Onarım ve İşletme Birliği

6

ŞANLIURFA

Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi

Viranşehir-Ceylanpınar Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurma ve İşletme Birliği