30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15728

             İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 16/11/2009, 17/11/2009 tarihli ve 28394, 28407, 28408 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                                 S. ERGİN                       A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı V.                   Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                          Ö. DİNÇER                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı          Sağlık Bakanı V.                      Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı