30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/7/1998 tarihli ve 23395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

             “a)  Birinci basamak resmî sağlık kuruluşları ile Devlet ve üniversite hastanelerini,”

             “5- Birinci basamak resmî sağlık kuruluşlarında yapılan tedavi ve muayenede ücret alınmamasını,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri, Maliye ile Sağlık Bakanları birlikte yürütür.