14 Ocak 2010 Tarihli ve 27462 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/8        6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2010 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2010/1)

—  1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi ve Yeni Pay Değerine Göre Kooperatiflerce Yapılması Gerekli Olan İşlemlere İlişkin Tebliğ (No: 2010/2)

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


14/01/2010 tarihli ve 27462 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de; 2009/15753 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması" ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanına Erişimi Projesi Ek Kredi II" ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşması ve Ek Mektuplar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


14/01/2010 tarihli ve 27462 sayılı 2.mükerrer Resmî Gazete'de; 2010 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.