9 Ocak 2010 Tarihli ve 27457 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15698    Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2009/15716    Resmi Pasaport Hamili Suudi Arabistan Krallığı Vatandaşlarına, Ülkemize Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış (İkamet) Süresi 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

2009/15755   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2009/15735     Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, Mehmet ATALAY'ın Atanması Hakkında Karar

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

TEBLİĞ

—  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


9/1/2010 tarihli ve 27457 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de; Yüksek Seçim Kurulu'nun 9/1/2010 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.