8 Ocak 2010 Tarihli ve 27456 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erzincan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

—  Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

—  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

—  Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/63)

—  Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/68)

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/1)

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22, K: 2009/67 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/129, K: 2009/121 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/116, K: 2009/125 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29, K: 2009/138 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/105, K: 2009/142 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/95, K: 2009/144 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/119, K: 2009/145 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/124, K: 2009/146 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/16, K: 2009/147 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/12, K: 2009/153 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri