7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SİSTEM

BELGELENDİRME KONUSUNDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan; göğüs ve kasık bölgesi koruyucuları, göz koruyucuları, yüz koruyucuları, genel vücut koruyucuları, el ve kol koruyucuları, baş koruyucuları, işitme koruyucuları ve solunum sistemi koruyucuları için Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül E) kapsamında sistem belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) kişisel koruyucu donanımlarla ilgili diğer resmi duyuruları Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilecektir.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.