7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Su Ürünleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bakanlıkça belirlenen akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere denize doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-3’ü aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

“EK-1

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ

Adı Soyadı                         :

T.C. Kimlik No.                 :

Doğum Yeri                        :

Doğum Tarihi                     :

Dalış Belgesi                      :

Ruhsat Tipi                        :

Son Geçerlilik Tarihi          :

İLETİŞİM ADRESİ          :

Verildiği Yer                       :

Verildiği Tarih                    :

ONAYLAYAN                 :

             Bu ruhsat tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik hükümleri gereğince verilmiştir. Vize ettirilerek süresi uzatılabilir.

             Belgede yer alan bilgilerde değişiklik olduğunda yenilenmesi zorunludur.”

 

“EK-3

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ

Balıkçı Gemisinin Adı         :

Aktivite Tipi                       :

Ruhsat Kod No.                  :

Filo Kayıt No.                    :

Bağlama Limanı                   :

Tam Boy (m.)                     :

Kütük Boy (m.)                  :

Tonaj (GRT)                       :

Tonaj (GT)                         :

Kütük Eni (m.)                    :

Kütük Derinliği (m.)           :

Yapım Malzemesi               :

Yapım Yılı                           :

Verildiği Yer                        :

Son Geçerlilik Tarihi           :

Gemi Sahibi                         :

T.C. Kimlik No.                  :

İLETİŞİM ADRESİ           :

Birincil Av Aracı                 :

İkincil Av Aracı                  :

Motor Markası                   :

Gücü (kW)                          :

Verildiği Tarih                     : 

ONAYLAYAN                  :

             Bu ruhsat tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik hükümleri gereğince verilmiştir. Vize ettirilerek süresi uzatılabilir.

             Belgede yer alan bilgilerde değişiklik olduğunda yenilenmesi zorunludur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 2 – 7/1/2010 tarihinden önce düzenlenmiş olan, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkereleri ve balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkereleri, sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.