7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                              6 Ocak 2010

    B.02.0.PPG.0.12-305-104

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Ocak 2010 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    6 Ocak 2010

          B.01.0.KKB.01-06-3-4

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 6/1/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-104 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ocak 2010 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI