31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmî Gazete - 5. Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15658     Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/15659     Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bandırma Denizcilik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15660     Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15714     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

2009/15715     Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2010 Yılı Tarifesi

—   2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yüksek Öğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1)

—   Motorlu Taşıtlar  Vergisi Genel Tebliği Seri No: 35

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 325)

—   Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ

—   Kan Hizmet Birimlerinde Görev Yapacak Sağlık Personelinin Eğitimi ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ

—   İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/8)

—   Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 26)