31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15717   İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yürürlüğe Konulması ve 25/12/2008 Tarihli ve 2008/14483 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar