31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15710  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2009/15711  Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2009/15719  Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

TEBLİĞLER

—     Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/1)

—     Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/2)

—     Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/3)

—     Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/4)

—     Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/5)

—     İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/6)

—     Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/7)

—     Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/8)

—     Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/9)

—     Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/10)

—     Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/11)

—     Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/12)

—     İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/13)

—     Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/14)

—     Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/15)

—     Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/16)

—     Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/17)

—     Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/18)

—     Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/19)

—     Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/20)

—     Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı İthalat Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/16 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/7 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/12 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/7 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

—     Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/1)

—     İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/2)

—     Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/3)

—     Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/4)

—     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/5)

—     Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/6)

—     Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/7)

—     Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/8)

—     “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/9)

—     Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/10)

—     Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/11)

—     Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/12)

—     Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/13)

—     Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/14)

—     Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/15)

—     Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/16)

—     Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/17)

—     Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/18)

—     Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/19)

—     Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/20)

—     4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/21)

—     Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/23)