31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 3 – 17/4/2009 tarihi itibariyle görevde olup fakültelerin veya dört yıllık yüksek okulların, personel kadrolarının açıklamalarında belirtilen bölümleri dışında başka bir bölümden mezun olan ya da öğrenim gören Devlet memurları, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kadrolar için açılacak görevde yükselme eğitim ve sınavına girebilirler.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.