31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15678

             Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda boş bulunan üyeliğe ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 11/12/2009 tarihli ve 698 sayılı yazısı üzerine, 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                                  E. GÜNAY                                    F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                H. YAZICI                                  C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

           F. ÇELİK                              B. ATALAY                            A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M. M. EKER                            Ö. DİNÇER                                  T. YILDIZ                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                             E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                   Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

11/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15678 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

            

ADI VE SOYADI :

Ahmet AKÇAY