31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15718

             Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanmış en son ilçe bazındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçelerin sağlık göstergeleri ile coğrafi konumları dikkate alınarak, sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2010 yılında uygulanmak üzere ekli listedeki şekilde tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının 14/12/2009 tarihli ve 228167 sayılı yazısı üzerine, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                                B. ARINÇ                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                   Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

        S. A. KAVAF                                S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                                Ö. DİNÇER                              M. AYDIN                                  M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı V.                     Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                  E. GÜNAY                                                                                 B. YILDIRIM

                        Kültür ve Turizm Bakanı                                                            Çevre ve Orman Bakanı V.