31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15679

             Rekabet Kurulunca önerilen üç aday arasından ekli listede adı yazılı kişinin Rekabet Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesi; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4/12/2009 tarihli ve 8621 sayılı yazısı üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                              E. GÜNAY                                    F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                    H. YAZICI                              C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

           F. ÇELİK                                  B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M. M. EKER                                Ö. DİNÇER                              T. YILDIZ                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V.     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

11/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15679 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

             ADI – SOYADI                        :                                                GÖREVİ :

             Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI                                              Başkan