25 Aralık 2009 Tarihli ve 27443 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özyeğin Üniversitesi Finans Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/63)

—  Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2009/20)

—  Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2009/21)

—  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

—  Türkiye Çim Hokeyi Federasyonunun İsminin, Türkiye Hokey Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ