22 Aralık 2009 Tarihli ve 27440 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çevre ve Orman Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğalgaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazi ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2005/55/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (2009/62)

—  Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/40)

—  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/12/2009 Tarihli ve 3460 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 1,3 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar