17 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27435

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu :   Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

GENELGE

2009/21

             5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi ile kurulmuş bulunan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Başkanlığının, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK tarafından yürütülmesi uygun görülmüş, “Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri” konulu 2009/7 sayılı genelge eki “Kurullar Listesi”nin 5’inci sırası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan

 

 

 

             5 - AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU

             Başkan           Cemil ÇİÇEK                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             Üyeler           Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı