12 Aralık 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27430

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu :   Görev Dağılımı

GENELGE

2009/20

             5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e bağlanması uygun görülmüştür.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan