8 Aralık 2009 Tarihli ve 27426 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15614     Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2009/15621     Silifke Aksıfat Grubu İçmesuyu Birliği’ne Üye Olan Sarıaydın ve Mara Köylerinin Adı Geçen Birliğe Katılmalarının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

2009/15622     Bazı İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin, İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

2009/15623     Polis Akademisine Bağlı Olarak Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu ve Sivas Polis Meslek Yüksek Okulunun Açılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

—  Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Arel Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temiz Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/57)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

Tıklayınız


8/12/2009 tarihli ve 27426 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı "Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar" yayımlanmıştır.