8 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27426

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2009/11420

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Ahmet KARTAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                              Bülent ARINÇ

                  Başbakan                                       Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11426

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılıklarına;

             - Büyükelçi Hakkı AKİL’in,

             - Büyükelçi İzzet Selim YENEL’in,

             - Büyükelçi Rauf Engin SOYSAL’ın,

             - Büyükelçi Namık TAN’ın,

             2 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

             - İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Hasan Servet ÖKTEM’in,     

             - Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Tacan İLDEM’in,

             - Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Emine Birnur FERTEKLİGİL’in,

             - İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Reha KESKİNTEPE’nin,

             - Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Deniz ÖZMEN’in,

             - İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Ömür ŞÖLENDİL’in,

             - İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Mehmet Fatih CEYLAN’ın,

             - Avrupa Genel Müdürlüğüne, Ayşe SEZGİN’in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             3 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                                         Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11428

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlıklarına Hesap Uzmanları Aykut BAKIRCI, Volkan YÜKSEL, Mehmet ÇANKAYA, Adnan ERSOY, Ömer KESKİN, Figen SARKIN ŞAHİN ve Ertan ASLAN’ın atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                           Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                                          Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11429

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliklerine Maliye Müfettişleri Mustafa ATMACA, Raşit Serkan CERAN, Mutlu AKIN, Mehmet Ali KAYA, Kaan KASIM ve Batuhan Levent BOZKURT’un atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                           Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                                          Maliye Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11430

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Erzincan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Necati ALKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11431

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kırıkkale Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Turgut ÇİÇEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11432

             1 – Osmaniye Bayındırlık ve İskan Müdürü Mehmet ARSLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                               Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11433

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Saim KERMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                                           Sağlık Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11434

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Zonguldak İl Müdürlüğüne, Hakkari İl Müdürü Hacı Arap ŞANLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                                Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11435

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına İlyas ÇELİKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

                                                                                                  7/12/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Ömer DİNÇER

                  Başbakan                                         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11436

             1 – Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Besim ŞİŞMAN’ın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                             Taner YILDIZ

                  Başbakan                                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11437

             1 – Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına Hakan AY’ın atanması,

             2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                             Taner YILDIZ

                  Başbakan                                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11438

             1 – Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman TURGUT’un atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                             Taner YILDIZ

                  Başbakan                                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11439

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Hüseyin CAMCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                           Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                                  Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11440

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa DEMİREL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

                                                                                              7/12/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                           Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                                  Çevre ve Orman Bakanı