4 Aralık 2009 Tarihli ve 27422 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

—  Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi ile İlgili 2009/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 2009/66 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 2009/67 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/12/2009 Tarihli ve 2009/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3/12/2009 Tarihli ve 2009/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar