1 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27419

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15597

             Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 7/10/2009 tarihli ve 26256 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                              A. BABACAN                              M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

           H. YAZICI                            F. N. ÖZAK                                E. GÜNAY                                 F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                           S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                S. ERGİN

         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı

        M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                           M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                           Maliye Bakanı

        N. ÇUBUKÇU                          M. DEMİR                                R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

         M. M. EKER                          Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                 T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                       E. GÜNAY                                                        V. EROĞLU

                                             Kültür ve Turizm Bakanı                                       Çevre ve Orman Bakanı