26 Kasım 2009 Tarihli ve 27418 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5924     Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5925     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstanbulda Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5926     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5927     Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/46 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/43 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/60 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/44 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/45 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/46 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/34 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/47 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/48 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/49 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/50 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/31 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/51 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/52 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/43 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/53 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/44 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/54 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/57 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/55 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/56, K: 2009/94 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)