26 Kasım 2009 Tarihli ve 27418 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15590      Bazı Yerleşim Yerlerinde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2009/15593      "İzmir Karaada Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nın Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Statüsünün Kaldırılması Hakkında Karar

2009/15598      Aydın-Didim Yat Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2009/15601      İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan; Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2009/15602      Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

2009/15603      Manisa İli, Kırkağaç İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Alanda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2009/15594     Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Selçuk Üniversitesi Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Değişik İşler), K: 2009/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/115, K: 2009/80 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/121, K: 2009/90 Sayılı Kararı (12/4/1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5532 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

Tıklayınız


26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de; 5924, 5925, 5926 ve 5927 sayılı Kanunlar ile Gümrük Müsteşarlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ait Yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesine ait ondört adet karar yayımlanmıştır.