25 Kasım 2009 Tarihli ve 27417 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Davut AYDIN’ın Atanmasına Dair Karar

2009/15596     İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2009/15608     Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapıl-masına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/47)

—  Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 23)