25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması zorunludur. Ağırlıklı genel not ortalaması ikinci yarıyıl sonunda 2.50'den az olan öğrenci uyarılır, üçüncü yarıyıl sonunda ortalaması 2.75’ten az olan öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2006

26282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1-

10/7/2008

26932

2-

23/3/2009

27178