25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2009/11398

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

             Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kenan ÜNĞAN'ın,

             Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Müslüm TÜYSÜZ'ün,

             Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali VERAL'ın,

             Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali ZENGİN'in,

             Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir ERARI'nın,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Metin EVSEN'in,

             Atanmaları 657 sayılı Kanunun 71, 74, 76 ve 93 üncü maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Bülent ARINÇ

                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11399

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğüne, Siirt Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ'ın,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Siirt Bölge Müdürlüğüne, İstatistikçi Dr. Yavuz UYAR'ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Dr. CevdetYILMAZ

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11417

             1 – 1 inci derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine,

             Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Daire Başkanı Güngör Azim TUNA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11407

             1 – Açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına Halime SEVİL TOROS'un atanması, 657 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11408

             1 – Bakanlık Müşaviri Akif AÇIKEL'in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11409

             1 – Bakanlık Müşaviri Hacı Ahmet İNAL'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11410

             1 – Açık bulunan l'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Yavuz ŞİŞMAN'ın atanması, 657 sayılı Kanun'un 59, 71 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11411

             1 – Bakanlık Müşaviri Mehmet Süheyil ÇİYAN'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11412

             1 – Açık bulunan l'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Cemalettin SAYLIK'ın atanması, 657 sayılı Kanun'un 59, 71 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11413

             1 – Bakanlık Müşaviri Sefer APLAK'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11414

             1 – Açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dilek Hande BİNNET'in atanması, 657 sayılı Kanun'un 59, 71 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11415

             1 – Bakanlık Müşaviri A. Bilge NAZİKİOĞLU'nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11416

             1 – Açık bulunan l'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Yusuf BÜYÜK'ün atanması, 657 sayılı Kanun'un 59, 71 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11401

             1 – Bakanlık Başmüfettişi Tanel ÖTKEN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11402

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Müfettiş Mehmet YILMAZ, Serpil KUDU İLDENİZ, Ferhat KARADAŞ, Bülent Zafer UÇAK, Çağlayan ODABAŞ, Koray İŞLER, Mehmet Zeki ÖZBAY, Tülay ÖZDEMİR, Can SEVER, Ali İhsan HARE ve Mustafa MERCAN'ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11406

             1 – Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Seyit ERDOĞAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

24/11/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı