25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15608

             Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 5/11/2009 tarihli ve 8043 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                          A. BABACAN                              M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

           H. YAZICI                               F. N. ÖZAK                     M. Z. ÇAĞLAYAN                            F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                            Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                         M. ŞİMŞEK                                S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                       Devlet Bakanı V.                           Adalet Bakanı

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           M. AYDIN                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı V.                         Maliye Bakanı

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                            R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                           F. N. ÖZAK                                T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V.       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                 E. GÜNAY                                                             V. EROĞLU

                                        Kültür ve Turizm Bakanı                                             Çevre ve Orman Bakanı

 

 

16/11/2009 TARİHLİ VE 2009/15608 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI-SOYADI                                     HALEN BULUNDUĞU GÖREV                  ATANDIĞI GÖREV

Atılay ERSAN                                     Londra Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı              Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde

                                                                                                                                     Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Mehmet Sertaç SÖNMEZAY             Elçi, Genel Müdür Yardımcısı                        Özbekistan Cumhuriyeti

                                                                                                                                     Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

                                                                                                                                     Büyükelçisi

 

Ahmet Muhtar GÜN                           Elçi, Genel Müdür Yardımcısı                        Suudi Arabistan Krallığı

                                                                                                                                     Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

                                                                                                                                     Büyükelçisi