25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

ATAMA KARARI

          Karar Sayısı : 2009/15596

             İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; Maliye Bakanlığının 30/10/2009 tarihli ve 25015 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                             F. N. ÖZAK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı V.

           H. YAZICI                               F. N. ÖZAK                             B. YILDIRIM                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı

           S. ERGİN                               B. ATALAY                             B. ATALAY                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                         Maliye Bakanı

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                 T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                 E. GÜNAY                                                             V. EROĞLU

                                        Kültür ve Turizm Bakanı                                             Çevre ve Orman Bakanı

 

2/11/2009 TARİHLİ VE 2009/15596 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

   Adı ve Soyadı                :                     Görevi :          Kurumu                         :

   1 – İsmail İlhan HATİPOĞLU            Başkan             Maliye Bakanlığı

   2 – Prof. Dr. Hasan TÜREDİ              Üye                 Başbakanlık

   3 – Burhanettin AKTAŞ                      Üye                 Devlet Bakanı ve Başbakan

                                                                                         Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)

   4 – Erhan USTA                                   Üye                 Devlet Bakanlığı

                                                                                         (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)

   5 – Murat KOCA                                 Üye                 İçişleri Bakanlığı

   6 – H. Abdullah KAYA                       Üye                 Maliye Bakanlığı

   7 – Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK          Üye                 Maliye Bakanlığı