25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

ATAMA KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/23

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Davut AYDIN atanmıştır.

23/11/2009

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI