25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  23 Kasım 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-13907

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             25 Kasım 2009 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        23 Kasım 2009

      B.01.0.KKB.01-06-371-807

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/11/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-13907 sayılı yazınız.

             25 Kasım 2009 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI