31 Ekim 2009 Tarihli ve 27392 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15486    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Denizcilik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15496    Çevre ve Orman Bakanlığının Merkez Teşkilatında, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ile 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2009/15498    Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

2009/15510    Bazı İllerde Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2009/15515    Litvanya Vatandaşlarına, Ülkemize Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış (İkamet) Süresi 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2009/15519     Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

—  Gümrük Laboratuarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/2)