30 Ekim 2009 Tarihli ve 27391 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5922   Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)

—  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (No: 2009/47)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 15. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

Tıklayınız


30/10/2009 tarihli ve 27391 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de; 2009/15454 sayılı "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar" yayımlanmıştır.