27 Ekim 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27389

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15531

             Ekli “Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 7/10/2009 tarihli ve 437 sayılı yazısı üzerine, 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                             C. ÇİÇEK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.

           F. ÇELİK                              F. N. ÖZAK                         E. GÜNAY                                F. ÇELİK

     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                         M. ŞİMŞEK                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                        Adalet Bakanı

         F. N. ÖZAK                               S. ERGİN                          A. BABACAN                            M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.               İçişleri Bakanı V.                 Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                          Ö. DİNÇER                              M. DEMİR

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı          Sağlık Bakanı V.                    Ulaştırma Bakanı V.

       N. ÇUBUKÇU                            Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                E. BAĞIŞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

                                      E. GÜNAY                                                                  N. ERGÜN

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                            Çevre ve Orman Bakanı V.

 

FINDIK ALANLARININ TESPİTİNE DAİR KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

             MADDE 1 – 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – Fındık üretimine izin verilecek sahalar aşağıda gösterilen il ve ilçelerin bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihteki idari sınırlarıyla ve 2 nci maddedeki koşullara uymak şartıyla sınırlandırılmıştır.

              S. No.     İller                   Fındık Üretimine İzin Verilecek İlçeler

                  1         Artvin              Borçka ve Arhavi,

                  2         Düzce               Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Çilimli, Gümüşova, Yığılca ve Kaynaşlı,

                  3         Giresun            Merkez, Bulancak, Keşap, Tirebolu, Görele, Eynesil, Espiye, Dereli, Çanakçı, Güce, Doğankent, Yağlıdere ve Piraziz,

                  4         Kastamonu       Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu,

                  5         Kocaeli             Kandıra,

                  6         Ordu                 Bütün ilçeler,

                  7         Rize                  Ardeşen, Fındıklı ve Pazar,

                  8         Sakarya            Kocaali, Karasu, Akyazı, Hendek, Ferizli ve Karapürçek,

                  9         Samsun             Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı,

                 10        Sinop                Merkez, Ayancık, Türkeli, Erfelek, Gerze ve Dikmen,

                 11        Trabzon           Bütün ilçeler,

                 12        Zonguldak        Alaplı ve Ereğli,

                 13        Bartın               Merkez, Amasra ve Kurucaşile,

                 14        Gümüşhane      Kürtün.”

             MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) 1 inci maddede sayılan il ve ilçelerde; 1 inci ve 2 nci sınıf tarım arazilerinde, %6’dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde,”

             MADDE 3 – Bu Karar 15/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı birlikte yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2001

24596